Jobatelier

Het Jobatelier wil een laagdrempelige en veilige plek creëren waar werkzoekenden de nodige basishulp krijgen om te solliciteren. Laagdrempelig wil zeggen: zonder verplichting, naar vrije keuze en zonder afspraak, zo vaak als nodig of gewenst. Veilig wil zeggen: elke werkzoekende mag zijn wie hij of zij is.

Onder basishulp valt samen solliciteren, CV opmaken, op zoek gaan naar goede vacatures,…

Hiervoor worden geen vrijwilligers gezocht.