Participatie

Vrijwilligerswerking

Het buurtpunt is een project in het kader van buurtgerichte zorg, voor en door onze burgers.

Voor de organisatie van de activiteiten wordt vrijwilligerswerk maximaal aangemoedigd.

Doelgroepbevraging

Een aanzienlijk aandeel van de projecten in het buurtpunt zijn tot stand gekomen met inbreng van burgers en partners. Lokale noden geformuleerd vanuit het samenwerkingsverband Huis van het Kind, en een bevraging van de doelgroep georganiseerd door het Huis van het Kind,  legden de basis voor het wekelijkse activiteitenprogramma gericht op kinderen en gezinnen.  Het participatieplatform Mee-makers leverde ook heel wat ideeën voor sociale projecten of initiatieven voor verschillende doelgroepen, dewelke ook (deels) werden en worden geconcretiseerd in het Buurtpunt.

Ook na de opstart wordt bewaakt dat de invulling van het buurtpunt op maat is en blijft van de burgers!

Workshops “Recht van de Plek”, met ondersteuning van de provincie Antwerpen

Provincie verleende uit de Subsidiekorf platteland een subsidie voor het project Recht van de plek.  Dit project werd opgevat als een voorbereidend traject voor het opstarten van de sociale kruidenier en met uitbreiding daarvan het buurtpunt.

Burgers werden betrokken bij 6 workshops over lokale groenten en fruit.

De verbinding tussen voeding en sociale cohesie, en de link met lokale landbouw werd gezien als een sterke innovatieve stap in de uitbouw van een sociale kruidenier, met een sterke voorbeeldwaarde.

Met de opstart van een Buurderij in het Buurpunt, naast het aanbod van de sociale kruidenier,  trekken we de lijn door van sensibilisering over voedselverspilling en duurzame omgang met voeding.

Foto’s van de workshops krijgen een bijzondere plaats in het buurtpunt, als mooie herinnering.  Ze dragen een sfeer uit van solidariteit, gezond, sociaal, lokaal en duurzaam!