Partners

Samen bereiken we meer! Partnerschappen en samenwerken versterken de buurtgerichte zorg.

Partners van Buurtpunt Nijlen zijn:

 • Gemeente en OCMW Nijlen
 • Chiro Elckerlyc
 • LDC De Geburen
 • BurgersAanZet
 • Samenwerkingsverband Huis van het Kind
 • Sociale kruideniers Vlaanderen
 • De Stroming vzw (fietsbieb)
 • Wijkwerken
 • Begeleidingscentrum Dennenhof (De speling)
 • Boeren & Buren (buurderij)
 • Thomas More Geel