Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Vluchtheuvels in de Stationssteenweg ter hoogte van de O-L-Vrouwstraat en Fortstraat.

Elke dag komen er in de Stationssteenweg honderden mensen voorbij die naar de school moeten of naar het werk. Veel met de fiets, maar ook veel met de wagen. De snelheid rond de stationsbuurt is 30 km/uur, echter wordt daar soms weinig naar gekeken. Vooral de vroege ochtend en 's avonds wordt er aan hoge snelheid gereden. Door een vluchtheuvel te realiseren aan de O-L-Vrouwstraat (wat trouwens ook een fietsstraat is) en een aan het begin van de Zone 30 net voorbij de Fortstraat, zou het verkeer al afgeremd worden. Nu is er vanaf de Torenvenstraat tot bijna in Kessel dorp geen enkele afremming voorzien voor auto's en zwaarder verkeer, en wordt de Stationssteenweg gebruikt als racebaan. Dit waar fietsers (waaronder veel schoolgaande jeugd) op de rijbaan moeten rijden, in de buurt van een station, een school, een kerk, en een paar horeca- en zelfstandige zaken, is dit een zeer gevaarlijke situatie.

Jammer genoeg, niets.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 3 maanden geleden

    Dit zal verder bekeken worden in het mobiliteitsplan. Wijkcirculatie en snelheidszoneringen zullen hier uitgewerkt en herbekeken worden. Er zal ook engagement van de politie gevraagd worden om zone 30 beter te handhaven. Het plaatsen van verkeersdrempels is iets minder aan te raden wegens duur en geeft veel lawaaioverlast voor de omwonenden. Daarnaast rijdt de gemiddelde wagen nog steeds te snel over een verkeersdrempel waardoor deze ingreep vaak weinig effectief is. De omgeving die u specifiek aanhaalt in uw idee is er typisch één waar gemengd verkeer mogelijk zou moeten zijn. We merken echter dat dit voor vele chauffeurs nog steeds niet evident is. Daarom willen we ook écht inzetten op een mentaliteitsverandering want anders moeten we overal fysiek gaan ingrijpen in het wegbeeld wat duur en onhaalbaar is. Uw voorbeeld vinden wij echter zeer terecht. We gaan in het mobilitetisplan dus op zoek naar andere manieren om het wegbeeld aan te passen aan de zone 30 zodat we deze meer kunnen afdwingen. Verder worden alle schoolomgevingen in dit kader ook bekeken.