Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Investeren in slimme zebrapaden op drukke banen om 's avonds en bij slecht weer meer zichtbaarheid te creeëren bv. Bouwelsesteenweg, Grote steenweg,...

Er is veel passage van verkeer in ons dorp op de hoofdwegen. Bij (val)avond, 's nachts en bij slecht weer zijn de zebrapaden niet altijd even zichtbaar.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 3 maanden geleden

    We zullen bekijken met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) of op bepaalde plaatsen bijkomende vlekverlichting (galgverlichting) kan geplaatst worden die de zebrapaden beter verlichten. Dit is echter op veel plaatsen reeds aanwezig. Op de gewestwegen heeft de gemeente echter niet de leidende rol. Daarnaast is het leggen van ‘flikkerlichtjes’ op straatniveau niet ideaal op vlak van onderhoud. Voor installatie of reparatie heeft dit steeds een grote impact op het verkeer van de gewestwegen . We vragen wel steeds aan AWV om de belijning (verf) van de wegmarkeringen en de zebrapaden zo goed mogelijk te onderhouden. In het kader van het mobiliteitsplan zal tevens bekeken worden of het snelheidsregime op beide gewestwegen kan aangepast worden zodat de oversteekbaarheid verbetert.