Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

We organiseren in Nijlen al 2 jaar 1001 bomen. Op de bestellijst staan vooral bomen die groot worden. In de huidige situatie dat mensen kleiner wonen, met een kleinere tuin zou ik graag kleinere (struik)bomen op de lijst plaatsen.

75% van de Vlamingen beschikt over een tuin. Privétuinen bedekken meer dan 8% van de Vlaamse oppervlakte en nemen ongeveer 21% van de totale oppervlakte aan woonkernen in. Omwille van hun grote omvang en kleinschalig karakter vormt het geheel aan privétuinen een hefboom voor een duurzame samenleving in zowel ecologische, sociale, culturele en/of economische zin: klimaatsverandering, verlies aan biodiversiteit, sociale cohesie en bespeelbare groene ruimte… Hoe meer bomen en struiken in onze privétuinen hoe beter.

Bestellen, er zelf eentje planten en zoveel mogelijk mensen overtuigen!

Ik wil ook suggesties geven welke (struik) bomen, met een voorkeur voor inheems plantgoed.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 4 maanden geleden

    We moeten nog bespreken of we volgend jaar opnieuw een boomplantactie organiseren. Indien dit effectief het geval is zullen we je zeker contacteren voor voorstellen m.b.t. inheems plantgoed.