Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Een beter fietspad in het centrum. De voetpaden (die weinig gebruikt worden) opdelen in fiets- en voetpaden.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 1 jaar geleden

    Het centrum van onze beide dorpskernen Nijlen en Kessel wordt doorkruist door een gewestweg (N13). De gemeente mag hier zelf geen infrastructurele ingrepen doen gezien AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) deze beheert. AWV beheert heel veel gewestwegen en streeft naar een uniform beeld van gewestwegen over heel Vlaanderen. Wegens de beperkte ruimte die er is en de maatstaven die zij hanteren om al dan niet een fietspad of fietssuggestiestrook aan te leggen is dit momenteel niet mogelijk binnen het bestaand wegbeeld. Daarbij horen oversteekplaatsen zoals we deze op de N13 aan de Hollekens al hebben gerealiseerd. Een voetpad dient immers minimaal 1.5m breed te zijn volgens het voetgangersvademecum en een fietssuggestiestrook is volgens het nieuwe fietsvademecum 1.7m op de rijbaan. Dit werd reeds gevraagd aan AWV in mei 2019 en werd afgewezen. In Kessel worden de bestaande fietssuggestiestroken normaal volgend jaar herschilderd volgens het nieuwe fietsvademecum. Tot op heden hebben we ook al een aantal fietsdoorsteken aangelegd die je kan bekijken op een interactieve kaart op de website https://www.nijlen.be/veilig-naar-school-fietsen. Op langere termijn kan via sloopwerken en een ander parkeerbeleid hier en daar wél meer ruimte gemaakt worden, dit biedt op langere termijn zeker kansen.