Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Basisschool De Ceder wordt gevestigd in de kerk van Kessel-Statie

Aangezien de school met een plaatstekort kampt en sommige klassen aan vernieuwing toe zijn... Aangezien de kerk van Kessel-Statie niet meer intens gebruikt wordt... Zou het een mooie oplossing zijn voor de school moest de kerk omgevormd worden tot school. Het zou prachtig zijn moesten de typische kerkelementen gecombineerd worden met moderne architectuur om zowel de kerk als onze parochieschool nieuw leven in te blazen! Wie weet begint het parochiale leven ook weer te sprankelen?!

Mee nadenken over de moderne noden en infrastructuur van een school.

Deelnemen aan info-avonden, brainstorm

Fondsen inzamelen met de school, oudercomite, parochiale werking

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 1 jaar geleden

    Bedankt voor je waardevolle idee. De gemeente is zoals je misschien weet in het kader van het kerkenbeleidsplan volop bezig met een herbestemmingstraject voor deze kerk. In dat kerkenbeleidsplan is beslist om binnen een periode van 5 jaar na te gaan in hoeverre mogelijks moet worden overgegaan tot nevenbestemming of herbestemming in samenhang met de nieuwe ontwikkelingen rondom het gebouw. Verschillende vergaderingen met de kerkgemeenschap alsook met de school hebben hier al voor plaatsgevonden. De school heeft de opdracht om een masterplan op te maken om na te denken over haar toekomstige groei, ontsluiting en hoe ze de plek van de kerk hierin mee kan integreren. Los van dit is er natuurlijk ook de staat van het gebouw waar rekening mee moet gehouden worden zowel wat constructie, isolatie enz…betreft. Al deze zaken hebben immers economische en financiële gevolgen die samen moeten bekeken worden.