Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

betonstop zo snel mogelijk invoeren

omgaan met langere periodes van droogte wordt de uitdaging van de toekomst. minder verhardingen helpen bij een betere infiltratie van de bodem, een betonstop zorgt voor het behoud van onze kostbare open ruimte

op eigen grond gaan we hier al zeer bewust mee om

Reacties
  • Rene B

    ongeveer 7 maanden geleden

    Als men het regenwater dat op verhardingen valt opvangt in bijvoorbeeld infiltratiezones of infiltratieputten kan het toch nog in de grond dringen. Bij veel woningen loopt het regenwater rechtstreeks naar de riool. Aan de meeste kerken is een plein. Onder dit plein zou men een infiltratieput kunnen maken om het regenwater van het kerkdak in de grond te laten dringen in plaats van af te voeren naar de riolering. Idem met sporthallen en andere grote gebouwen.