Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Aanleg fietspad / voetpad + snelheidsbeperking 50 km/uur oude-bevelsesteenweg

Verschillende fietsknooppunten + wandelknooppunten kruisen de oude-bevelsesteenweg, op de plaatsen waar men 70 mag rijden is het gevaarlijk om over te steken, of te fietsen of wandelen. Een fietspad / voetpad voor de veiligheid van alle fietsers en wandelaars en zeker zo belangrijk voor de leerlingen van de regenboog.

Samen met de gemeente de mogelijkheden bekijken om de baan veiliger te maken.

Reacties
 • Postbus G

  ongeveer 6 maanden geleden

  Bedankt voor je idee! Dit wordt zeker verder bekeken binnen het kader van het mobiliteitsplan. We zijn nu namelijk bezig met de analyse van mobiele verkeersdata waarbij we de verkeersstromen in kaart brengen. De volgende stap is de afstemming van het snelheidsregime en de verkeerscirculatie op het gebruik van elke weg. De bedoeling is om tot een netwerk te komen van logische routes voor verschillende gebruikers en functies. Elke weg krijgt zo een functie (dorpsverbindend, lokaal verkeer, landbouwweg, fietsroute,…) en dan wordt gekeken of er een herinrichting van een weg (bv aanleg van een fietspad) nodig is, of dat de aanpassing van de snelheid en verkeerscirculatie het beoogde doel al kan realiseren. In de komende maanden zullen we dit dus in het groot geheel bekijken en tegen het einde van dit jaar, begin volgend jaar zullen er concrete acties uit deze verkeersanalyse komen die ervoor zorgen dat we op een coherente en op elkaar afgestemde manier verkeersingrepen kunnen doen om Nijlen samen veiliger te maken.

  • Leentje H

   ongeveer 7 maanden geleden

   De nieuwe bevelsesteenweg is de verbindingsweg tussen Bevel en Nijlen voor autoverkeer. Zoals opgenomen in het mobiliteitsplan van 2009 geeft aan dat de oude-bevelsesteenweg een weg is bij voorkeur voor fietsverkeer en lokaal verkeer. Echter de huidige situatie is jammer genoeg anders. Er valt niet te spreken van een secundaire weg, de oude bevelsesteenweg is interessant voor sluipverkeer en zwaar verkeer. Daarboven zijn er ook veel snelheidsovertredingen, de baan nodigt de sportieve bestuurder aan om meer dan 70 km/h te rijden. In het plan van 2009 werd ook gesproken over de aanleg van fietspaden (/ stroken) en dit als prioritair. Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente actie onderneemt tegen zwaar verkeer voor heel de gemeente en als ze de nijlenaar willen aanmoedigen meer de fiets te gebruiken te investeren in de aanleg van goede fietspaden over heel de gemeente. Een voorstel specifiek voor de oude bevelsesteenweg is de straat eenrichtingsverkeer te maken + de helft van de straat te voorzien als wandel en fietspad.

   • Rene B

    ongeveer 7 maanden geleden

    Met de fiets van Kessel naar Bevel rij je best via de Nieuwe Bevelsesteenweg. De gemeente heeft daar geinvesteerd in een fietspad. Het is dan ook aangewezen om het te gebruiken. De Oude Bevelsesteenweg is dan de snelle autoverbinding met Bevel.