Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Fijnmazig fietsnetwerk voor Nijlen

Ik denk niet dat er nog twijfel bestaat over het feit dat er een modal shift moet gebeuren in onze mobiliteitskeuze. De fiets is het ideale vervoersmiddel voor korte afstanden. In Nijlen ontbreekt echter de juiste infrastructuur. Een fijnmazig fietsnetwerk is een absolute must. Dit hoeven niet allemaal vrijliggende fietspaden te zijn, maar ook fietsstraten, zones 30, knippen, ... dienen hiervoor aangewend te worden. We moeten hiervoor niet het warm water opnieuw uitvinden. Er zijn voorbeelden genoeg in binnen en buitenland. In het beeldkwaliteitsplan dat de gemeente liet opmaken staat de fiets op de 1ste plaats. Het wordt tijd dat dit ook in het straatbeeld zichtbaar wordt. De kwaliteit van fietspaden en -doorsteken moet flink omhoog en fietsen dienen op meer plaatsen voorrang te krijgen. Onlangs werd de inventarisatie van de trage wegen afgerond. Dit is de ideale basis voor het realiseren van een fijnmazig fietsnetwerk.

Mee nadenken over mogelijke routes. Zelf heb ik geparticipeerd in de inventarisatie van de trage wegen die als basis kunnen dienen voor routes. Ik heb in het verleden ook al kennis opgedaan over dit thema via boeken en lezingen die ik volgde. Uiteraard ben ik geen expert. Ook nam ik in het verleden deel aan de burgerparticipatie Nijlen mobiel. Spijtig genoeg heeft de gemeente deze participatie on hold gezet. Ik denk dat via workshops er heel wat input van burgers kan zijn over mogelijke routes en mogelijke oplossingen en problemen. Input geven als ervaringsdeskundige.

Deelnemen aan workshops, routes voorstellen, problemen inschatten, voorstellen doen, enquêtes bij buurtbewoners en betrokkenen

Deelnemen aan workshops, routes voorstellen, problemen inschatten, voorstellen doen, enquêtes bij buurtbewoners en betrokkenen

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 1 maand geleden

    Bedankt voor de nuttige input. Samen met het studiebureau zal de gemeente kijken op welke manieren het verkeer in het algemeen veiliger kan worden voor fietsers. Bij nieuwe projecten wordt er steeds meer aandacht besteed aan de mobiliteitsimpact en de mogelijkheden om wandel- en fietsdoorsteken op het terrein te integreren. Het mobiliteitsplan zal ook een fietsbeleidsplan opstellen waarbij we logische fietsroutes zullen uittekenen en uitvoeren waar mogelijk aan de hand van de tools die je aangaf. Samen met het studiebureau zullen we ook een 60-tal interviews afnemen om zoveel mogelijk input te verzamelen. De geïnterviewden (en andere geïnteresseerden) worden daarna uitgenodigd op een avond waar ze zelf ideeën kunnen voorstellen. Op het einde van deze avond kunnen deelnemers kiezen of ze verder op een actieve manier willen meewerken rond het mobiliteitsplan. Dit kan via verschillende co-creatieavonden waarbij iedereen thematisch of geografisch rond mobiliteitsoplossingen werkt, die mee geïntegreerd kunnen worden in het mobiliteitsplan. Altijd welkom!