Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Realiseren en bewaren van groene vingers.

Omdat ook Nijlen zal verdichten moeten we heel goed het evenwicht tussen open ruimte en bebouwing bewaken. Bij grote projecten dient een ruimere visie ronde open ruimte gehanteerd te worden en dient er voldoende ruimte een openbaar karakter te krijgen. De laatste groene zones die Nijlen nog heeft zijn vaak ook woon(uitbreidings)gebieden. Als we niet oppassen is er binnenkort zeer weinig openbare groene ruimte in onze gemeente. Tenzij aan de rand. De groene vingers moeten er voor zorgen dat de groene ruimte aan de rand verbonden wordt met wijken en straten tot in het centrum. Mogelijke zones zijn het goor, velden kfc nijlen, vallei Nijlenbeek, wijngaardberg, Akkerstraat.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 1 maand geleden

    Lokaal Bestuur Nijlen heeft architecten en ontwikkelaars uitgenodigd om kennis te nemen van ons beleid rond open ruimte zodat ze pro-actief rekening kunnen houden met onze plannen. Daar waar men mag bouwen kunnen wij dit niet tegenhouden, wél zullen we er over waken dat er voldoende rekening wordt gehouden met onze ruimtelijke visie. Meer info over het “open ruimte perspectief” kan je hier vinden: https://www.nijlen.be/open-ruimte-perspectief-2.