Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Opwaardering fietsinfrastructuur en meer oog voor detail bij aanleg van fietsinfrastructuur.

Heel wat fietsinfrastructuur in Nijlen heeft al een zekere leeftijd en voldoet niet meer aan de normen van het Vlaams fietsvademecum. Ook bij nieuwe infrastructuur ontbreekt het vaak aan oog voor detail en een fietsperspectief. Meestal draait het om veiligheid en comfort. Onlangs werden een aantal fietspaden gemeten met de meetfiets van de fietsersbond. Deze metingen kunnen als basis dienen om de fietspaden op te waarderen en aan te pakken.

aanbrengen van knelpunten

prioritering

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 1 maand geleden

    Er werd in het komende meerjarenplan budget vrijgemaakt om de gemeentelijke fietspaden te inventariseren en beter aan te leggen waar nodig. Daarnaast zal er samen met het mobiliteitsplan ook een fietsbeleidsplan worden uitgewerkt. Het aanbrengen van knelpunten en ideeën is zeker welkom om samen de fietspaden te optimaliseren.