Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

ingrepen die de kapellebaan tot een meer gebruiksvriendelijke straat voor de zwakke weggebruikers maken. Dit kan door relatief eenvoudige en goedkope ingrepen.

De Kapellebaan is een gevaarlijke weg, die door veel schoolgaande jeugd gebruikt wordt. Meerdere oudere mensen durven hier niet meer fietsen. Met relatief bescheiden middelen kan het autoverkeer, dat zeer veel keren de verkeerslimiet van 50 km/u overschrijdt, tot lagere snelheden gedwongen worden. Enkele mogelijke ideeën: eenrichtingsverkeer voor auto's (met wisselend parkeren links en rechts zodat auto's geen snelheid kunnen maken), ofwel verkeersdrempels, ofwel de kapellebaan maken tot fietsstraat..... Ik veronderstel dat de Kapellebaan niet de enige straat in centrum Nijlen is die met dit probleem kampt. Misschien alle kleinere straten van centrum Nijlen tot fietsstraten maken?

Ik zie niet direct in wat ik concreet kan doen aan dit idee. Maar suggesties steeds welkom

Ik ben bereid deel te nemen aan adviesraad e.d.

Zie hier niet dadelijk mogelijkheden