Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Leegstand en verkrotting langs Bouwelsesteenweg aanpakken

Door eerdere beslissingen van de gemeente staan enkele gebouwen, winkels en gronden langs de Bouwelsesteenweg al lange tijd leeg en te verkommeren (O'cool + aanliggende huizen, parking Poelmans) Als hier dan toch geen nieuwe winkels mogen komen van de gemeente, dan moet er een alternatief bedacht worden. Zo laten verloederen is ook geen zicht.