Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Leegstand en verkrotting langs Bouwelsesteenweg aanpakken

Door eerdere beslissingen van de gemeente staan enkele gebouwen, winkels en gronden langs de Bouwelsesteenweg al lange tijd leeg en te verkommeren (O'cool + aanliggende huizen, parking Poelmans) Als hier dan toch geen nieuwe winkels mogen komen van de gemeente, dan moet er een alternatief bedacht worden. Zo laten verloederen is ook geen zicht.

Reacties
 • Postbus G

  ongeveer 1 dag geleden

  De gemeente heeft in het verleden wel degelijk vergunningen verleend voor o.a. een Lidl op de site van O’cool. De keten heeft deze vergunning echter laten vervallen door gewijzigde inzichten in hun bedrijfsvoering. Als gemeente voeren we ook een leegstandsbeleid om deze gebouwen/panden/ percelen opnieuw te activeren. In het ruimtelijk beleid van de gemeente zijn tevens voor deze percelen meer dan voldoende alternatieven onderzocht om deze te ontwikkelen of om aanvragers/ontwikkelaars te inspireren. De gemeente organiseerde tevens een inspiratiedag met ontwikkelaars en architecten om haar visie kenbaar te maken. Verschillende projecten op deze percelen zijn momenteel in voorbespreking. Binnen afzienbare tijd zullen hier op het terrein veranderingen gebeuren.

  • Suzanne D

   ongeveer 3 maanden geleden

   Een beetje groen langs de Bouwelsesteenweg is ook welkom. Er staan al gebouwen genoeg!