Brede sportclubondersteuning en subsidiëring

Ondersteuning sportraad

Bestaansreden van de sportraad?

Samenwerking tussen sportclubs, Club overstijgen, Meerderheid van de sportclubs bereiken - echte contactmomenten met sportclubs, Inspraak - meer inhoudelijke sportdiscussies

Hoe kan de sportraad de rol als vertegenwoordiger van de sportclubs verbeteren?

Beter contact sportclubs met sportfunctionaris en gemeentebestuur, Subsidies erkende lesgever worden niet altijd gegeven, Betaalbare zalen waar behalve ruimte ook tafels en stoelen beschikbaar zijn

Reacties
  • Gerry L

    ongeveer 1 jaar geleden

    Delen van locatie, bv het openstellen van ruimte om bv lessen aan te bieden, sommige zalen zijn vrij vanaf mei tot augustus en kunnen dan gebruik worden voor organisaties